Mielec


Odnośnik - mapa strony
Odnośnik - dane kontaktowe
Odnośnik - strona główna
Kalejdoskop inwestycji  

Archiwum 2003-2006  

Inwestycje ISPA i PHARE 2000-2006  

Inwestycje i fundusze zewnętrzne 2007-2013  


KALEJDOSKOP INWESTYCJI MIASTA MIELCA
       

hej.mielec.pl (09.07.2011 r.)
SAMORZĄDOWA STRONA INTERNETOWA

Mielec wśród pionierów Internetu: miejski serwis internetowy był jednym z pierwszych mieleckich stron www. Była to bardzo nowatorska strona. Czy dzisiaj nadąża za trendami? >>> więcej


INWESTYCJE MIELCA 2010-2014

Podstawą koncepcji inwestycyjnych są potrzeby i pieniądze. Z udziałem podmiotów gospodarczych i instytucji mieszkańcy reprezentowani przez samorząd miasta obie kwestie zamieścili w strategii społeczno-gospodarczej Mielca na lata 2007-2015, prognozując rozwój także na kolejne 5 lat, tj. do 2020 roku. Komunalne zadania inwestycyjne realizują wykonawcze struktury samorządowe, kierowane przez prezydenta miasta.

Budżet na inwestycje
W mieście zrównoważonego rozwoju jedną czwartą budżetu samorząd wykorzystuje na inwestycje. Każdego roku ten poziom jest podobny. Część pieniędzy pochodzi ze środków unijnych – w minionych trzech latach bieżącej kadencji ze 130 mln złotych wydanych na inwestycje 26 mln pochodzi z UE.

Poziom rocznych wydatków na inwestycje
z budżetu Mielca w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Rok budżetowy Wielkość planowana (PLN) % budżetu Wielkość rzeczywista (PLN) % budżetu
2010 48 775 349 28,77 36 363 627 23,70
2011 50 056 661 28,04 40 909 316 25,03
2012 54 180 807 28,28 47 541 906 26,93
2013 39 233 234 21,24    
2014 32 348 507 17,00    
Ogółem 224 890 796      

Inwestycyjna pomoc finansowa miasta
dla ośrodków zewnętrznych

Rok budżetowy Wielkość (PLN) Cel
2010    
2011 162 360


30 000

Współfinansowanie studium wykonalności rewitalizacji linii kolejowej nr 25 relacji Dębica-(Mielec)-Łódź Kaliska

Pomoc finansowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcu na ratowanie zabytkowej strażnicy przy ul. Kilińskiego
2012 2 000 000 Pomoc finansowa Podkarpackiemu Urzędowi Marszałkowskiemu na budowę drogi obwodnicowej miasta Mielca
2013 10 000

30 000

Pomoc finansowa dla Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

Pomoc finansowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcu na ratowanie zabytkowej strażnicy przy ul. Kilińskiego
Ogółem 2 232 360  

Kluczowe przedsięwzięcia inwestycyjne lat 2010-2014

Strukturę wydatków w budżetach samorządu Mielca na lata 2010-2014 tak ułożono, że w ciągu ostatnich trzech lat mielczanie doczekali się zakończenia kilku dużych inwestycji miejskich. Jeżeli w poprzedniej kadencji (2006-2010) priorytetem było poprawienie stanu sieci drogowej i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, to kolejny samorząd za najważniejsze realizacje inwestycyjne w latach 2010-2014 uznał rewitalizację najstarszej części Mielca, unowocześnianie obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz termomodernizację miejskich budynków użyteczności publicznej.

W przyjętym 19 grudnia 2013 r. budżecie miasta na rok 2014 zaplanowano wydatki inwestycyjne na poziomie 17%, wynoszące ponad 32 mln złotych. Wśród zadań jest zakończenie przebudowy Górki Cyranowskiej, zagospodarowanie jej i przeobrażenie w miejski obszar rekreacyjno-wypoczynkowy, oraz montażu monitoringu w parku przy Pałacyku Oborskich. – Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę hali sportowej MOSIR. Jesteśmy w stałym kontakcie z projektantami, którzy sugerują by nie zmieniać łukowego charakteru budynku, a jedynie podnieść część konstrukcji nad istniejącym dzisiaj parkietem. Dzięki takiemu rozwiązaniu obiekt zyskałby nowe trybuny usytuowane za bramkami boiska – dodał prezydent.

Stadion sportowy
dla kibiców piłki nożnej i lekkiej atletyki

Najistotniejszego zaangażowania środków finansowych wymagał gruntowny remont słynnego niegdyś stadionu sportowego. Jego modernizacja została zakończona (2013), a kosztowała miasto ponad 35 mln złotych. Z długo oczekiwanego obiektu MOSiR Mielec korzystają nie tylko sportowcy wyczynowi z drużyn piłki nożnej i klubów lekkoatletycznych, ale również młodzież szkolna uprawiająca sport dla rekreacji. Do dyspozycji lekkoatletów jest jedna z najnowocześniejszych hal treningowych, która znajduje się pod trybunami dla widzów. Nowy stadion posiada 6800 miejsc siedzących. Sztuczne oświetlenie z czterech masztów (łącznie 2000 luksów) umożliwia rozgrywanie meczów późnymi wieczorami. Błękitnego koloru bieżnia wokół zielonego boiska piłkarskiego bardzo efektownie wypada w telewizji i na zdjęciach. Bardzo oryginalne i adekwatne do charakteru Mielca jest zadaszenie stadionu, które ma wygląd i profil skrzydła.
Imprezy klubowe i działania MOSiR od razu przyciągnęły na stadion mieleckie rodziny oraz regionalnych kibiców piłkarskich i lekkoatletycznych, toteż w rankingach frekwencji stadionów MOSiR Mielec znajduje się w ścisłej czołówce krajowej wszystkich lig.

Baseny kapielowe

Popularne w okresie letnim kapiele odbywają się już na dobrze przygotowanych kompleksach rekreacyjnych – nowoczesnych obiektach usytuowanych między ulicami Solskiego i Kusocińskiego (osiedla Kusocińskiego i Kopernika) oraz przy ul. Powstańców Warszawy (osiedle Smoczka). Wyposażenie basenów jest atrakcyjne nie tylko dla dzieci. Pod koniec 2013 r. zakończono także wyposażanie basenów odkrytych w oszczędne kolektory słoneczne. Dzięki nim wytworzoną energię używa się do podgrzewania wody.

Euroboisko

Na osiedlu Kilińskiego – blisko najstarszej dzielnicy miasta – zbudowano w 2012 r. Euroboisko ze sztuczną trawą, bieżnią lekkoatletyczną i widownią na 300 miejsc siedzących. Obiekt zarządzany przez MOSiR Mielec jest oblegany zwłaszcza przez rzesze młodych piłkarzy i trenujących lekkoatletów.

Rynek i miejska starówka

Gruntownemu przeobrażeniu poddano rynek (2011). Na tym największym placu staromiejskim i ulicach w jego otoczeniu obowiązuje strefa prędkości do 20 km/godz. Dla bezpieczeństwa użytkowników centrum starówki komunikacja kołowa została ograniczona do pojazdów osobowych, zaś wyjątkiem jest dopuszczenie do ruchu autobusów Miejskiej Komunikacji Samochodowej i samochodów dostawczych. W odpowiednich momentach roku rynkowy plener można zamienić w widownię z estradą artystyczną, czy też przeobrazić plac w miejsce osiedlowego festynu. Na nieodzowne wyłączenia rynku z ruchu samochodowego pozwala odpowiednia organizacja systemu komunikacyjnego.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Docieplaniem objęto jedenaście wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca, w tym żłobek nr 7, przedszkola miejskie nr 3, 4, 12 i 16, szkoły podstawowe nr 6, 9 i 12, gimnazjum nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 i Zespół Szkół nr 2. Projekt został zrealizowany w ramach systemu zielonych inwestycji „GIS”, z wykorzystaniem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prace kosztowały ponad 2 mln zł. Na ostatni rok kadencji (2014) zaplanowano termomodernizację bibliotek, która będzie kosztowała ćwierć miliona złotych.

Jakie źródła i możliwości finansowania inwestycji miejskich ma miasto Mielec?

Potrzeby można było łatwo spisać w obszernym katalogu zadań, ale o pieniądze należy się starać permanentnie. Do elementarnych źródeł należą dochody, w tym wpływy do kasy miejskiej z zobowiązań finansowych mieleckich podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Co ważne, Mielec nadal jest wolny od długu publicznego, toteż ten swój mocny atut wykorzystuje do pozyskiwania funduszy unijnych i ubiegania się o dotacje z polskich funduszy.

Posiadanie wysokich zdolności inwestycyjnych daje samorządowi miasta więcej swobody w planowaniu celów komunalnych. Można też odważniej kształtować zrównoważony rozwój Mielca w wielu sferach życia publicznego. Taka nieskrępowana sytuacja pozwala miastu podwyższać standardy miejskiej infrastruktury społecznej oraz unowocześniać obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

Nie bez powodu Mielec jest liczącym się miastem przemysłowym, znanym w regionie podkarpackim i Polsce – tu działa park przemysłowy i specjalna strefa ekonomiczna, gdzie rozwija się przemysł przetwórczy i jego główne branże:

  • lotnicza,
  • motoryzacyjna,
  • elektromaszynowa,
  • drzewna,
  • meblarska,
  • spożywcza,
  • budowlana,
  • chemiczna,
  • farmaceutyczna
  • dziewiarska.

Od dawna kołem napędowym Mielca jest gospodarka. Niektóre dziedziny produkcji oraz usługi pozwalają kilkudziesięciu markom prosperować zwłaszcza na rynku europejskim. Mieleckie wyroby trafiają także do wielu krajów na innych kontynentach (poza lodowatą Antarktydą, gdzie mielczanie docierają raczej w ramach morskich ekspedycji polarnych).

Dzięki wpływom finansowym z działalności mieleckich podmiotów gospodarczych, pieniądzom z funduszy UE i dotacji z polskich funduszy jest możliwe podwyższanie standardów miejskiej infrastruktury społecznej oraz unowocześnianie obiektów infrastruktury technicznej.

Ważna rola planowania przestrzennego

W dwóch ostatnich dziesięcioleciach kluczowego znaczenia nabrało planowanie przestrzenne. Obecnie rozwój miasta Mielca dokonuje się według dwudziestu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Warstwy urbanistyczne, geodezyjne i architektoniczne uwzględnia portal www.plan.mielec.pl, dostępny poprzez stronę internetową www.mielec.pl. Jednym z efektów działalności urbanistycznej miasta jest zapoczątkowanie korzystnych zmian w budownictwie mieszkań socjalnych. Na przykład z rewitalizowanego obszaru, tzw. Miasteczka Młodego Robotnika, sukcesywnie znikają przestarzałe obiekty i diametralnie zmienia się estetyka tej części miasta – po wyburzeniu baraków stanęły nowe, schludne budynki wielorodzinne, a tzw. bloki rotacyjne zostały zmodernizowane. Ma to związek z polepszaniem położenia socjalnego rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej. M.in. w tym celu samorząd urbanizuje południowo-wschodnią część osiedla Rzochów, gdzie już wybudowano schludne pawilony mieszkalne dla 48 rodzin (w tym romskich) i stworzono odpowiednie warunki komunikacyjne (są ulice, chodniki i połączenia autobusowe MKS). Już wkrótce ta część Mielca zmieni się nie do poznania – do 2015 roku ma tam stanąć nowy blok socjalny dla 24 rodzin i zakończy się budowa obwodnicy z wiaduktem kolejowym i rondem na ul. Dębickiej.

 


Logo miasta Mielca

 Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Mielcu
 Wszelkie prawa zastrzeżone © 1999-2016
Odnośnik - Biuletyn Informacji Publicznej Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych | Plan miasta
Polityka prywatności | Porady i formularze | Adresy | Najwięksi pracodawcy