Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Imprezy masowe, zgromadzenia i zbiórki

Imprezy masowe, zgromadzenia i zbiórki
Jeśli chcesz:

 • zorganizować zgromadzeniepowinieneś zawiadomić organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni, a nie wcześniej niż 30 dni przed datą zgromadzenia.Zawiadomienie winno zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres organizacji jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie
  • cel i program oraz język, w którym będą się porozumiewać uczestnicy zgromadzenia
  • miejsce, datę, godziny rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia
  • określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy

  Sprawy z tego zakresu załatwiane są w Urzędzie Miejskim w Mielcu ul. Żeromskiego 26, pokój nr 16 i są wolne od opłaty skarbowej.

 • uzyskać pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
  18 LIPCA 2014 WESZŁA W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH

  25.06.2014 r.

  Ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i  Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.Oto istota wprowadzanych zmian:

  • Od 18 lipca 2014 r. nie będzie już urzędowych zgód na zbiórki publiczne
  • Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki i darów w przestrzeni publicznej) będzie można dokonywać pocztą lub elektronicznie – ta druga forma jest preferowana m.in . dlatego, że jest szybsza. Aby dokonać zgłoszenia elektronicznie należy posiadać podpis elektroniczny lub bezpłatny „profil zaufany” czyli podpis elektroniczny przeznaczony do kontaktu obywateli z administracją, który można założyć na portalu ePUAP.gov.pl.
  • Zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy – można będzie prowadzić od 18 lipca 2014 r. bez dodatkowych formalności.
  • W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i darów wystarczy od 18 lipca 2014 r. proste zgłoszenie na ogólnopolskim portalu Zbiórki.gov.pl, który właśnie powstaje i gdzie będą także publikowane sprawozdania.
  • Od 18 lipca 2014 r. zniesiona zostaje opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.
  • Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy nadal będą obowiązywały – te zbiórki będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.

  Ustawa jest opublikowana w Dzienniku Ustaw.

  Więcej informacji o:

  • nowych zasadach zbiórek – na mac.gov.pl/zbiorki
  • pracach nad projektem nowej ustawy o zbiórkach – mac.gov.pl/projekty/zbiorki-publiczne-po-nowemu,
  • zgodach na zbiórki ogólnopolskie, wydanych przez MAC: mac.gov.pl/zbiorki-publiczne-decyzje-mac-na-podstawie-ustawy-o-zbiorkach-publicznych-z-1933-r.
  • tym, jak uzyskuje się bezpłatny podpis elektroniczny (profil zaufany) do kontaktów z administracją: www.cpi.gov.pl/profil_zaufany.164,html
 • uzyskać pozwolenie na przeprowadzenie jednorazowej imprezy masowejnależy na 14 dni przed imprezą doręczyć wniosek wraz z następującymi załącznikami:
  • Opinia Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu
  • Opinia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
  • Opinia Kierownika Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu
  • Opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu
  • Graficzny plan obiektu lub terenu z oznaczeniami dróg, punktów pomocy, sanitariatów, służb porządkowych, hydrantów, sprzętu przeciwpożarowego, bram ewakuacyjnych itd.
  • Regulamin obiektu
  • Program i regulamin imprezy
  • Informacja o ilości miejsc na obiekcie
  • Informacja o stanie liczebnym służb porządkowych, ich organizacji, wyposażeniu i umundurowaniu
  • Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie bezpieczeństwa osób
  • Pisemna instrukcja określającą zadania służby porządkowej
  • Szczegółowe zasady postępowania na wypadek pożaru
  • Polisa ubezpieczeniowa

  Opłata za wydanie pozwolenia wynosi 82 zł
  Sprawy z tego zakresu załatwiane są w Urzędzie Miejskim w Mielcu ul. Żeromskiego 26, pokój nr 16.

 • uzyskać pozwolenie na przeprowadzenie imprez masowych odbywających się zgodnie z terminarzemnależy na 14 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia doręczyć wniosek wraz z następującymi załącznikami:
  • Opinia Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu
  • Opinia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
  • Opinia Kierownika Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu
  • Opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu
  • Graficzny plan obiektu lub terenu z oznaczeniami dróg, punktów pomocy, sanitariatów, służb porządkowych, hydrantów, sprzętu przeciwpożarowego, bram ewakuacyjnych itd.
  • Regulamin obiektu
  • Program i regulamin imprezy
  • Informacja o ilości miejsc na obiekcie
  • Informacja o stanie liczebnym służb porządkowych, ich organizacji, wyposażeniu i umundurowaniu
  • Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie bezpieczeństwa osób
  • Pisemna instrukcja określającą zadania służby porządkowej
  • Szczegółowe zasady postępowania na wypadek pożaru
  • Polisa ubezpieczeniowa

  Opłata za wydanie pozwolenia wynosi 82 zł
  Sprawy z tego zakresu załatwiane są w Urzędzie Miejskim w Mielcu ul. Żeromskiego 26, pokój nr 16.

 • zorganizować imprezę kulturalną, nie będącą imprezą masowąpowinieneś na 30 dni przed imprezą dostarczyć zawiadomienie o organizowaniu imprezy kulturalnej wraz z następującymi załącznikami:
  • Opinia Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu
  • Opinia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
  • Opinia Kierownika Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu
  • Opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu
  • Informacja określającą stan liczebny i organizację służby porządkowej
  • Graficzny plan obiektu lub terenu
  • Program imprezy
  • Zasady postępowania na wypadek pożaru lub innej katastrofy

Powyższe sprawy są załatwiane w Urzędzie Miejskim w Mielcu ul. Żeromskiego 26, pokój nr 16 i są wolne od opłaty skarbowej.

Inne wnioski i informacje: