Mielec


Odnośnik - mapa strony
Odnośnik - dane kontaktowe
Odnośnik - strona główna

Symbolika miejska


Mielec posiada herb, flagę i pieczęć. Wzory symboliki miejskiej są potwierdzone uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/103/91, przyjętą na sesji 11 września 1991 roku. Zawiera je Statut Gminy Miejskiej Mielec.


Statut Gminy Miejskiej Mielec

dokument w formacie MS Word *.docherb


pieczęć


flaga
Według tych dokumentów
symbole miasta Mielca mają następującą postać:


I. Herb

Na tarczy koloru niebieskiego, w dolnej części uncjalna litera M barwy żółtej, powyżej szyszak rycerski zwrócony w lewo, koloru czarnego. Wychodzące z niego rogi - lewy prosty, prawy rozgałęziony, czerwone. Tarcza herbowa na kartuszu koloru szarego, otoczona z trzech stron wijącą się wstęgą o barwie żółtej, ujętej obramieniem czerwonym. W dolnej części wstęgi napis: Mielec, koloru czarnego.

II. Flaga

Płat płótna o formie prostokąta leżącego, podzielony poziomo na 3 równe części o barwach (kolejno od góry): żółtej, niebieskiej, czerwonej. Na polu środkowym żółta litera M o kształcie uncjalnym.

III. Pieczęć miejska

Okrągła, o średnicy 35 mm, z przedstawieniem herbu miejskiego. W dolnej części otoku napis: MIASTO MIELEC. Zewnętrzna linia otokowa o formie ozdobnej.

Zgodnie z uchwałą rady, ujednolicony wzorzec herbu i flagi oraz tłok pieczęci miasta Mielca znajduje się w Urzędzie Miejskim w Mielcu i stanowi podstawę wszelkiej reprodukcji i kopiowania.

Symbole miejskie - herb, flaga i pieczęć - podlegają ochronie prawnej, a ich stosowanie regulują odrębne zarządzenia władz miejskich. Nadzór nad wykonaniem uchwały o symbolice miasta Mielca powierzono w 1991 roku Komisji Porządku Prawnego i Samorządności oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.


Zgodę Rady Miejskiej w Mielcu na używanie herbu lub nazwy
miasta Mielca posiadają:


 • Komenda Powiatowa Policji w Mielcu
  uchwała XXII/210/2000 z 9 listopada 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta

 • Zarząd Regionu Związku Żołnierzy - Górników Represjonowanych w latach 1949-1959 w Mielcu
  uchwała XXII/209/2000 z 9 listopada 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta

 • Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
  uchwała V/57/99 z 25 lutego 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta (sztandar BOSG)

 • Mieleckie Towarzystwo Kupieckie
  uchwała III/23/98 z 17 grudnia 1998 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta (logo MTK)

 • Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania z siedzibą w Mielcu
  uchwała XLVII/344/98 z 19 czerwca 1998 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta (logo WSGiZ)

 • Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział Mielec
  uchwała XXII/159/96 z 24 kwietnia 1996 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy miasta Mielca na znaku towarowym (logo Specjalnej Strefy Ekonomicznej "EURO-PARK MIELEC")

 • Ponadto istnieje ustawowy i administracyjny obowiązek oznakowania taksówek osobowych zarejestrowanych w Mielcu - uchwała Zarządu Miasta nr 750/98 z 16 września 1998 r.


Obowiązująca kolorystyka szczegółowa herbu i flagi miasta Mielca, przydatna grafikom, drukarniom i wydawnictwom poligraficznym:niebieski
żółty
czerwony
szary
czarny
biały

CMYK - do druku:

C: 94,9%, M: 20%, Y: 0%, K: 0%
C: 0%, M: 25,1%, Y: 90,2%, K: 0%
C: 0%, M: 100%, Y: 100%, K: 0%
C: 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 12,5%
C: 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 0%
C: 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 100%


Uwaga:
Wzorzec elektroniczny znajduje się w Biurze Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Mielcu.Logo miasta Mielca

 Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Mielcu
 Wszelkie prawa zastrzeżone © 1999-2016
Odnośnik - Biuletyn Informacji Publicznej Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych | Plan miasta
Polityka prywatności | Porady i formularze | Adresy | Najwięksi pracodawcy