Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski:
Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek 7.30 – 15.30
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 15.30
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków
przez prezydenta miasta Mielca:
Środa 10.00 – 15.30
przez pierwszego zastępce prezydenta:

Poniedziałek 16.00 – 16.30

Środa  10.00 – 15.30

przez drugiego zastępce prezydenta:

Środa  10.00 – 15.30

Przyjęcia interesantów
przez przewodniczącego Rady Miejskiej oraz wiceprzewodniczących:
Przewodniczący RM Marian Kokoszka – I i IV wtorek każdego miesiąca w godz. 12.00 – 14.00
Z-ca Przewodniczącego RM Andrzej Zemmel – III wtorek każdego miesiąca w godz. 12.00 – 14.00
Z-ca Przewodniczącego RM Jakub Cena – II wtorek każdego miesiąca w godz. 12.00 – 14.00