Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski:
Poniedziałek 9.00 – 17.00 (Urząd Stanu Cywilnego od 7.30)
Wtorek 7.30 – 15.30
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 15.30
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków
przez prezydenta miasta Mielca:
Środa 10.00 – 15.30
przez pierwszego zastępce prezydenta:

Środa  10.00 – 15.30

przez drugiego zastępce prezydenta:

Poniedziałek  8.00 – 9.00

Środa  10.00 – 15.30

Przyjęcia interesantów
przez przewodniczącego Rady Miejskiej oraz wiceprzewodniczących:
Przewodniczący RM Marian Kokoszka – I i IV wtorek każdego miesiąca w godz. 12.00 – 14.00
Z-ca Przewodniczącego RM Barbara Tutro – III wtorek każdego miesiąca w godz. 12.00 – 14.00
Z-ca Przewodniczącego RM Jakub Cena – II wtorek każdego miesiąca w godz. 12.00 – 14.00