Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Załóż firmę przez telefon! Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.

 

  • Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

– CEIDG-1 – wniosek oraz instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

 

  • Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Mielca

wniosek o udostepnienie danych z ewidencji dzialalności

 

Sprawy załatwia:

Referat Działalności Gospodarczej i Transportu w UM Mielec, 39-300 Mielec , ul. Żeromskiego 23, parter, pok. 9b, telefon 17 7888 527