Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Ekologiczny Rajd Rowerowy

19 października, na Górce Cyranowskiej zgromadzili się uczniowie klas 3-8 z mieleckich szkół podstawowych. Wszystko za sprawą Ekologicznego Rajd Rowerowego, który był częścią kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Organizatorem wydarzenia było Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Mielcu.

Poza pokonaniem niełatwej trasy, dzieci musiały odebrać od sędziów rozmieszczonych w 3 punktach kontrolnych koperty z zadaniami, które należało wykonać po dotarciu do mety. Wśród nich znalazły się takie konkurencje jak: “EKOLOGICZNA OPOWIEŚĆ” (każdy z zespołów losował trzy pojęcia, które potem musiały się znaleźć w historyjce z motywem ekologicznym), “STRZAŁ W 10” (testy wiedzy ekologicznej), “MIELEC ZA 100 LAT” (wykonanie plakatu odzwierciedlającego nasze miasto za 100 lat), “WIEM!” (quiz ekologiczny) czy też “MIELECKA TAJEMNICA” (wyrazy potrzebne do ułożenia hasła).

Ostatecznie, uczestnicy rajdu zajęli następujące miejsca:

  • I miejsce – SP 2
  • II miejsce – SP 8
  • III miejsce – SP 1
  • IV miejsce – SP 13
  • V miejsce – SP 6
  • VI miejsce – SP 9

Mikołaj Kopeć
Data publikacji: