Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Dzień Otwarty dla Nauczycieli w ZUS

W piątek 13 lipca  godzinach od 10.00 do 14.00, w Inspektoracie ZUS w Mielcu przy ulicy Sikorskiego 4 odbędzie się akcja informacyjna „Dzień Otwarty dla Nauczycieli w ZUS”. Dyżurujący w tym czasie eksperci udzielą informacji dotyczącej wpływu ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (tj. ustawy zmieniającej powszechny wiek emerytalny) na uprawnienia emerytalne nauczycieli.

Wyjaśnią jakie warunki powinny być spełnione, by otrzymać świadczenia oraz w jaki sposób będą one wyliczane. Będzie można uzyskać informacje dotyczące sposobu przygotowania wniosku o przyznanie emerytury, potrzebnych dokumentach, sposobach dokumentowania stażu pracy i wysokości wynagrodzenia.

Edward Tabor
Data publikacji: