Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

DZIECIĘCA SESJA O BEZPIECZNYCH WAKACJACH

W sali plenarnej im. Jana Pawła II w budynku Urzędu Miejskiego w Mielcu obradowała Dziecięca Rada Miejska. Tematem zorganizowanej po raz XVII sesji było bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacyjnego odpoczynku.

W obradach uczestniczyli reprezentanci poszczególnych szkół podstawowych z terenu Mielca.  Głównym organizatorem tego wydarzenia jest od lat Mariola Drewniak ze Szkoły Podstawowej nr 6. Na początku sesji zastępca prezydenta Miasta Mielca Jan Myśliwiec zapoznał dzieci z funkcjonowaniem miejskiego samorządu podkreślając rolę radnych, którzy  sprawują władzę uchwałodawczą. Przypomniał że kierunki działań wyznaczone przez Radę Miejską realizuje prezydent wraz z podległymi mu urzędami i jednostkami samorządowej administracji.

Następnie głos zabrali  przedstawiciele straży pożarnej, policji i pogotowia ratunkowego, którzy omówili najważniejsze zagadnienia związane z bezpiecznym wakacyjnym wypoczynkiem. Prezentację i szkolenie na temat zagrożeń jakie mogą spotkać dzieci podczas wypoczynku nad wodą przeprowadził przedstawiciel Ratownictwa Wodnego Rzeczypospolitej Robert Wieczorek, a Zenon Tokarski z Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego przeprowadził szkolenie związane z użyciem defibrylatora – urządzenia przywracającego pracę serca.

Jak zwykle nie mogło zabraknąć pytań o młodych radnych. Dotyczyły one głównie inwestycji rekreacyjnych i sportowych realizowanych w mieście.  Dziecięcą Sesje Rady Miejskiej zakończyło wspólne zdjęcie jej uczestników i słodki poczęstunek.

Edward Tabor
Data publikacji: