Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Deklaracja

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek składania deklaracji należy do każdego właściciela nieruchomości. Pod pojęciem właściciel nieruchomości rozumie się – właściciela, współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmiotu władające nieruchomością.

Obowiązująca deklaracja:

WAŻNE!!

Urodziło Ci się dziecko? Do mieszkania/domu wprowadziła się nowa osoba? Ktoś się wyprowadził, zmarł? Przypominamy, że każdą zmianę ilości osób zamieszkałych należy zgłaszać na bieżąco w tutejszym urzędzie (nieruchomości jednorodzinne) lub w administracji (bloki mieszkalne). Właściciel nieruchomości jest obowiązany zgłosić każda zmianę ilości zamieszkałych osób w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany