Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Czyste powietrze

Uchwała NR XXX/312/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 9 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Mielca.

część 1,część2, część 3, część 4, część 5

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Mielca

Uchwała NR XXIII/234/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 września 2016 r w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Mielca.

załączniki – część 1, cześć 2, część 3, część 4

Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Mielca

Programu ochrony środowiska dla miasta Mielca wraz z Planem gospodarki odpadami dla miasta Mielca został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/204/05 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 marca 2005 r.

Monitoring powietrza

  • Ciągły (automatyczny) pomiar jakości powietrza przy ulicy Solskiego

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/info/9174

http://stacje.wios.rzeszow.pl/dane-pomiarowe/automatyczne

  • Manualny pomiar jakości powietrza przy ulicy Pogodnej

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/info/10115

http://stacje.wios.rzeszow.pl/dane-pomiarowe/manualne/stacja/100/parametry/530-529/miesieczny

  • Informacja o jakości powietrza w województwie podkarpackim

http://www.wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/ocena-jakosci-powietrza

  • Stan jakości powietrza w województwie podkarpackim „Krótkoterminowa prognoza”

http://powietrze.podkarpackie.pl/index.php/ct-menu-item-1/ct-menu-item-15