Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Czyste powietrze

Uchwała nr XLVI/461/2018 Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mielec na lata 2018-2032

Uchwała nr XXXIX/380/2017 Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza

Uchwała NR XXX/312/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 9 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Mielca.

część 1,część2, część 3, część 4, część 5

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Mielca

Uchwała NR XXIII/234/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 września 2016 r w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Mielca.

załączniki – część 1, cześć 2, część 3, część 4

Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Mielca

Uchwała NR XXVIII/283/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mielca na lata 2017- 2020 z perspektywą na lata 2021-2024

Programu ochrony środowiska dla miasta Mielca wraz z Planem gospodarki odpadami dla miasta Mielca został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/204/05 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 marca 2005 r.

Monitoring powietrza

 • Ciągły (automatyczny) pomiar jakości powietrza przy ulicy Solskiego

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/info/9174

http://stacje.wios.rzeszow.pl/dane-pomiarowe/automatyczne

 • Manualny pomiar jakości powietrza przy ulicy Pogodnej

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/info/10115

http://stacje.wios.rzeszow.pl/dane-pomiarowe/manualne/stacja/100/parametry/530-529/miesieczny

 • Informacja o jakości powietrza w województwie podkarpackim

http://www.wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/ocena-jakosci-powietrza

 • Stan jakości powietrza w województwie podkarpackim “Krótkoterminowa prognoza”

http://powietrze.podkarpackie.pl/index.php/ct-menu-item-1/ct-menu-item-15

 • Sensory Airly

Współpraca z firmą Airly zaowocowała 8 nowymi punktami pomiarowymi w mieście. Inteligentne sensory Airly pozwalają na ciągłe pomiary stężenia pyłów zawieszonych PM 2.5 oraz PM 10. Wyniki pomiarów można śledzić na bieżąco na platformie map.airly.eu oraz pogoda.onet.pl. Sensory zakupione przez Urząd Miejski zainstalowano w następujących miejscach:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Kilińskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 13 przy ul. Łąkowej
 • Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Grunwaldzkiej
 • Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Warneńczyka
 • Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Żeromskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Tańskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Wandy
 • MOPS (placówka przy ul. Pogodnej – dział Specjalistycznej Pomocy Socjalnej – Klub Integracji Społecznej)

 

 • Mobilna stacja monitoringu powietrza i hałasu

W okresie od czerwca do października na zlecenie Gminy przeprowadzono 13 pomiarów na terenie Mielca każdorazowo w 63 punktach w tym 4 razy w rejonie Specjalnej Strefy SSE.

Na analizowanych obszarach nie stwierdzono znacznych przekroczeń, jedynie na Osiedlu Borek oraz Cyranka pojawiały się wyższe stężenia pyłów. Należy zaznaczyć, że badania prowadzone były w sezonie, gdy źródła ogrzewania w budynkach jednorodzinnych pracowały  jedynie w celu podgrzania ciepłej wody użytkowej. W sezonie grzewczym stężenia pyłów PM2,5 oraz PM10 prawdopodobnie podwoją lub potroją swoje wartości w wyniku spalania nieodpowiedniego opału w złej jakości kotłach.

Wyniki badań dostępne na stronie: www.powietrze.mieleckie.pl