Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Mielecki Budżet Obywatelski

Mielecki Budżet Obywatelski to współuczestniczenie mieszkańców gminy w projektowaniu lokalnych wydatków, polegające na zapewnieniu mieszkańcom prawa do podejmowania wiążących decyzji, co do tworzenia części budżetu i określenia części jego wydatków.
Jego celem jest otwarcie się na głos mieszkańców miasta, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Ten rodzaj współpracy jest jedną z najlepszych form partnerstwa władz miasta z mieszkańcami.

logo Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego